18-vuotias Roosa Mört on määrätietoinen ja kunnianhimoinen urheilija. Roosa käy Kerttulin Urheilulukiota ja on saanut hyvän mahdollisuuden, urheiluakatemian kanssa yhteistyössä, sovittaa harjoittelu koulunkäyntiin.

Roosa tarvitsee yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiit sijoittamaan Roosaan, jotta hänen harjoittelu- ja kilpailuohjelma toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Roosa tarjoaa yhteistyökumppaneille hyvän mahdollisuuden nuoren ja määrätietoisen tytön tukemiseen. Roosa on sijoitus tulevaisuuteen, mutta samalla hän tarjoaa aktiivisen osallistujan omat projekti-sivut ja sosiaalisen median hyödyntäjän. Nämä elementit ovat yhteistyökumppaninkin käytössä.

Seuraava Roosan tavoite on vakinaistaa uintitulokset Suomen kärjessä myös aikuisuinnin puolella ja täten tavoitteena aikuisten kansainväliset areenat.